Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Pozvánka na 5.zasedání zastupitelstva města (26.4.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 20.04.2007 do 27.04.2007
Typ dokumentu: Tisková zpráva

 

P R O G R A M

 

5. zasedání zastupitelstva města, 

 

které se bude konat ve čtvrtek 26. dubna 2007

ve velké zasedací síni Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

od 18.00 hodin

PROGRAM :

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

1.      Vstup Města Rovensko pod Troskami a obcí Holenice, Tatobity, Veselá a Žernov do dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor – dodatek ke stanovám a smlouvě o sdružení

2.      Pořízení územního plánu, příp. změny územního plánu Lomnice nad Popelkou

3.      Určení člena zastupitelstva města, pověřeného ke tvorbě územně plánovací dokumentace Lomnice nad Popelkou

4.      Umístění výjimečně přípustné stavby – změna stavby na pozemku st.p.č. 61, kú. Želechy

5.      Umístění výjimečně přípustné stavby – penzion v ul. Ant. Staška

6.      Veřejné osvětlení v obcích a městech Libereckého kraje

7.      Zrušení jednotek požární ochrany kat. JPO N Košov, Chlum, Rváčov, Ploužnice, Želechy

8.      Obecně závazná vyhláška  - Požární řád města Lomnice nad Popelkou

9.      Obecně závazná vyhláška k nakládání s odpady

10.  Zrušení obecně závazných vyhlášek o čistotě města a o čistotě komunikací ve městě

 

Finanční záležitosti:

11.  Závěrečný účet města za rok 2006

12.  Změny rozpočtu města na rok 2007

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

13.  Prodej pozemku p.p.č. 710/2 kú. Lomnice n.Pop.

14.  Prodej části pozemku p.p.č. 534/2 kú. Lomnice n.Pop.

15.  Prodej pozemku p.p.č. 231/2 kú. Lomnice n.P., ul. Ant.Staška

16.  Prodej pozemků pro bydlení – části pozemku p.p.č. 371/4 a 372/2 - nad Jednotou bratrskou

17.  Prodej pozemků p.p.č. 2017/3, 2017/4, 2019/5 a 2019/6 kú. Lomnice n.P., Hrádka

18.  Prodej pozemku p.p.č. 2019/3 kú. Lomnice n.P., Hrádka

19.  Prodej pozemků p.p.č. 1329/2, 1329/4, 1329/5, 1333/3 a 1333/7, kú. Lomnice n. Pop. v zahrádkářské kolonii Chocholka

20.  Prodej pozemků PK č. 486 a 490, kú. Košov

 

21.  Diskuse

 

22.  Usnesení, závěr

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 20. 4. 2007

 

 

 

Vladimír Mastník

      starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz