Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Jan Bartoníček

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 21.03.2007 do 10.04.2007
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 21.03.2007 do 06.04.2007

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE                                     NAŠE ZNAČKA                               VYŘIZUJE / LINKA                     Lomnice nad Popelkou

                                                                            MULO 202/2007 Tš                       Petr Tomeš/481 629 029           21. 3. 2007

 

Věc: doručení písemnosti veřejnou vyhláškou ve věci vodoprávního řízení

 

 

MěstÚ Lomnice nad Popelkou – stavební úřad podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje

Janu Bartoníčkovi, Na Příkopech 67, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín,

 

že písemnost – rozhodnutí sp.zn. MULO 202/2007 Tš si může převzít u MěstÚ Lomnice nad Popelkou – stavebního úřadu ( návštěvní dny pondělí, středa 8:00 – 11:30 a 12:30-17:00 hodin ) popř. i v jiné dny po telefonické domluvě.

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, Razítko a podpis orgánu,

který potvrzuje vyvěšení: který potvrzuje sejmutí:

 

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz