Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje pozemků na Hrádkách

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 16.03.2007 do 02.04.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 16.03.2007 do 01.04.2007
Přílohy: - Příloha

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků p.p.č. 2019/3, výměra 3110 m2, kultura orná půda, 2019/15 výměra 314 m2, kultura ostatní plocha, vše kú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Pavla Kopala, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 31. 3. 2007.

 

 

 

         Vladimír Mastník

        starosta

 

 

snímek katastrální mapy v Příloze

 

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz