Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 411 kú. Lomnice nad Popelkou

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 16.03.2007 do 02.04.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 16.03.2007 do 01.04.2007
Přílohy: - Příloha

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 411 kú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 153 m2, na základě žádosti Pavly Dvořákové, bytem Lomnice nad Popelkou.

Případné připomínky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 31. 3. 2007.

 

  

        Vladimír Mastník

        starosta

 

snímek katastrální mapy v Příloze

 

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz