Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje pozemků pro 2 rodinné domy - Letná

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 02.03.2007 do 06.03.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 02.03.2007 do 01.04.2007
Přílohy: - Příloha

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2163/3 a části p.p.č. 2165/14, dle nového geometrického plánu pozemky p.p.č. 2163/18, o výměře 705 m2 a 2163/19 o výměře 705 m2, kú. Lomnice nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, z vlastnictví města Lomnice nad Popelkou, pro výstavbu 2 rodinných domků – lokalita Letná ul. K Babylonu, pod bytovými domy čp. 1033-1036 Lomnice nad Popelkou

V dosahu pozemků jsou inženýrské sítě – plyn, kabelový rozvod el. energie, kanalizace, voda.

 

Minimální nabídková cena 500,- Kč/m2.

 

Své nabídky v uzavřené obálce opatřené zpáteční adresou označte textem: „Výběrové řízení – 2 RD – neotvírat“, podávejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou nebo zasílejte na adresu : Město Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou do 31. 3. 2007.

 

Nabídky budou hodnoceny podle výše kupní ceny.

 

Město Lomnice nad Popelkou si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.

Bližší informace podá odbor majetku a rozvoje města, Ing. Rádlová, tel. 481 629 039.

 

 

Vladimír Mastník

       starosta

 

 

 

Snímek pozemkové mapy  s vyznačením pozemků v příloze.

 

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz