Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje pozemků na Chocholce

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 28.02.2007 do 16.03.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 28.02.2007 do 15.03.2007
Přílohy: - Příloha

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků p.p.č. 1329/2 o výměře 232 m2, p.p.č. 1329/4 o výměře 5 m2,  p.p.č. 1329/5 o výměře 7 m2, p.p.č. 1333/3 o výměře 146 m2, vše kultura les a p.p.č. 1333/7 o výměře 65 m2, kultura ostatní plocha, vše kú. Lomnice nad Popelkou v areálu zahrádkářské kolonie Chocholka, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti manželů Klímových, bytem Lomnice nad Popelkou.

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 15. 3. 2007.

 

 

Vladimír Mastník

      starosta

 

 

Snímek katastrální mapy v příloze!

 

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz