Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 9. schůze rady města (19.2.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 26.02.2007 do 09.03.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

U S N E S E N Í

 

z 9. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 19. února 2007

 

 

 Rada města schvaluje                                                                                                   19 / 07 / R

 

a) provedení ankety „Průzkum spokojenosti občanů se službami ve městě / Průzkum spokojenosti občanů s činností městského úřadu“ v měsíci únoru a březnu 2007, dle předloženého návrhu.

 

 

b) provedení přípravné projektové dokumentace k projektům

1. Vybudování zázemí zimního stadionu s využitím odpadního tepla pro krytý bazén,

2. Výstavba domu pro seniory,

3. Rekonstrukce zámku, 

4. Rekonstrukce bytového domu čp. 886 „Úřednický dům“,

5. Fotbalový stadion – umělá travnatá plocha,

6. Základní škola - vybudování výtvarného ateliéru a zřízení výtahu,

7. Základní umělecká škola- přestavba půdních prostor na ateliér dramatického oboru,

8. Divadlo – rekonstrukce sociálních zařízení a otopného systému, rekonstrukce jeviště a hlediště,

9. Rekonstrukce mostku přes Popelkou v ulici Havlíčkova,

10. Muzeum lidového nábytku a zřízení stálé expozice „Historie ČR ve skocích na lyžích“,

dle návrhu a ve stupni rozpracovanosti, jak jej předložil Vladimír Mastník, starosta.

 

 

c) úpravu plánu práce Rady města Lomnice nad Popelkou na rok 2007, přeložení 10. schůze rady města z plánovaného termínu 28. 2. 2007 na 27. 2. 2007, od 17:00 hodin.

 

 

Rada města pověřuje                                                                                                    20 / 07 / R

 

a) Vladimíra Mastníka, starostu, k jednání s dotčenými stranami v záležitosti případného vypořádání vlastnických vztahů pro realizaci projektu „Vybudování zázemí zimního stadionu s využitím odpadního tepla pro krytý bazén“.

 

 

b) na základě usnesení zastupitelstva města č. 2/07/Z písm. b) ze dne 15. 2. 2007, Mgr. Josefa Šimka, místostarostu, jako zástupce Města Lomnice nad Popelkou pro projekt Zdravé město a program místní Agenda 21 v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR.

 

 

c) na základě usnesení zastupitelstva města č. 2/07/Z písm. b) ze dne 15. 2. 2007, ing. Josefa Mařase, referenta rozvoje města odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou,  jako kontaktní osobu za Město Lomnice nad Popelkou a koordinátora pro projekt Zdravé město Lomnice nad Popelkou a pro program místní Agenda 21 v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 19. února 2007

  

 

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz