Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje pozemku 2188/11 kú. Lomnice n. Pop.

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 13.02.2007 do 02.03.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 13.02.2007 do 01.03.2007
Přílohy: - Příloha

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku p.p.č. 2188/11, kultura zahrada, o výměře 428 m2, v k.ú. Lomnice nad Popelkou.

Nabídky s uvedením záměru využití zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou

do 28. 2. 2007.

 

 

 

 

    Vladimír Mastník

   starosta

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz