Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Pozemky pro bydlení - Záměr prodeje pozemků p.p.č. 372/2 a části poz. p.p.č. 371/4 kú. Lomnice n. P.

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 17.01.2007 do 12.03.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 17.01.2007 do 06.03.2007
Přílohy: - Příloha

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje části pozemku p.p.č. 371/4, kultura zahrada  a pozemku p.p.č. 372/2  o výměře 235 m2, kultura ostatní plocha, vše v k.ú. Lomnice nad Popelkou, (ul. bezejmenná  u křižovatky ul. 5. května a plk. Truhláře), z vlastnictví města Lomnice nad Popelkou, se záměrem využití pro bydlení.

 

Nabídky včetně nabídkové ceny podávejte písemně na Městský úřad v Lomnici nad Popelkou do 5. 3. 2007. Uzavřené obálky označte textem: Výběrové řízení – bydlení. Na základě došlých nabídek bude provedeno výběrové řízení na nejvhodnější nabídku.

Bližší informace podá odbor majetku a rozvoje města, Ing. Rádlová, tel. 481 629 039.

 

 

        Vladimír Mastník

     starosta

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz