Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města
Odělení stavební úřad
Je složen z útvarů:
a) obecný stavební úřad
b) speciální stavební úřad – vodní hospodářství, místní a účelové komunikace


Je řízen vedoucím oddělení – vedoucím stavebního úřadu a vykonává tyto činnosti :

A) Úsek samosprávy :
a) vyřizování stížností a petic v oblasti činnosti odboru, dle pravidel stanovených radou města
b) spisová služba, výkaznictví, statistika a skartační řízení v činnostech odboru

B) Úsek přenesené působnosti státní správy :
a) výkon státní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu v rozsahu stavebního zákona na území obecného stavebního úřadu, vymezeném zvláštními právními předpisy
b) výkon státního dozoru podle stavebního zákona
c) speciální stavební úřad na úseku státní správy ve vodním hospodářství v rámci pověření na území pověřeného Městského úřadu Lomnice nad Popelkou
d) speciální stavební úřad na úseku místních a účelových komunikací na území samostatné působnosti Města Lomnice nad Popelkou a na území ostatních obcí ve správním obvodu obecného stavebního úřadu dle písm.a)
e) spisovna stavebního úřadu
f) výkaznictví a statistika v činnostech přenesené působnosti odboru

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz