Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oddělení sociální péče

A) Úsek samosprávy :

a) výkon sociální péče u občanů nezpůsobilých k právním úkonům, kde je opatrovníkem ustanoveno Město Lomnice nad Popelkou;
b) posudková činnost;
c) administrativní práce pro kontrolní výbor;
d) evidence žádostí uchazečů o byt v domě s pečovatelskou službou;


B) Úsek přenesené působnosti státní správy :

a) systém pomoci v hmotné nouzi – tento upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů;

Dávkami pomoci v hmotné nouzi jsou:

  • příspěvek na živobytí
  • doplatek na bydlení
  • mimořádná okamžitá pomoc

Příspěvek na živobytí je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu.

Doplatek na bydlení řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému stání sociální podpory. Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek na živobytí a na příspěvek na bydlení.

Mimořádná okamžitá pomoc je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit.

Zákon stanoví situace:

  • nejsou splněny podmínky hmotné nouze, ale v případě neposkytnutí hrozí vážná újma na zdraví;
  • postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma – požár, povodeň, vichřice);
  • nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením poplatků za vydání duplikátů osobních dokladů apod.;
  • nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby nebo k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním či zájmovou činností dětí;

Pracovníky a formuláře oddělení sociální péče najdete pod odborem vnitřní správy

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz