Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oddělení výstavby

V rámci odboru majetku a rozvoje města je zřízeno oddělení výstavby, řízené vedoucím oddělení:

A) Úsek samosprávy :
a) zajištění výstavby, oprav a údržby nemovitých objektů a staveb ve správě Města Lomnice nad Popelkou vč.pravidelných revizí (elektroinstalace, hromosvodů, výtahů, plynu, hasicích přístrojů aj.), není-li zajištěno jiným způsobem
b) údržba bytového fondu Města Lomnice nad Popelkou
c) účast za Město Lomnice nad Popelkou při územních a stavebních řízení u stavebních úřadů
d) zajišťování podkladů pro vydávání souhlasu Města Lomnice nad Popelkou jako vlastníka dotčené pozemní komunikace s připojováním pozemních komunikací
e) zajišťování podkladů pro vydávání souhlasu Města Lomnice nad Popelkou jako vlastníka dotčené pozemní komunikace se zvláštním užíváním místních komunikací v rozsahu krátkodobého zvláštního užívání místních komunikací a umístění inženýrských sítí a jejich drobných stavebních součástí na místní komunikace nebo do jejich těles
f) zajišťování podkladů pro vydávání souhlasu Města Lomnice nad Popelkou jako vlastníka pozemku k umístění inženýrských sítí a jejich drobných stavebních součástí na pozemek
g) přijímání oznámení vlastníka vedení inženýrských sítí, o prováděných pracích na odstranění havárie tohoto vedení v pozemních komunikacích za Město Lomnice nad Popelkou jako vlastníka dotčené pozemní komunikace
h) zajišťování podkladů pro vydávání souhlasu, aby bylo prokazováno jiné právo stavebníka k nemovitostem ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou ve smyslu stavebního zákona
i) administrativní práce pro stavební komisi

B) Úsek přenesené působnosti státní správy :
a) silniční správní orgán na úseku místních a účelových komunikací v souladu se zákonem č.13/1997 Sb.

Pracovníky a formuláře oddělení výstavby najdete pod odborem majetku a rozvoje města

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz