Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města
Oddělení kancelář starosty
Je složeno z útvarů:
a) sekretariát starosty
b) správce výpočetní a kancelářské techniky, správce IT sítě
Je řízeno tajemníkem městského úřadu a vykonává tyto činnosti:

A) Úsek samosprávy :
a) spisová služba starosty, místostarosty a tajemníka městského úřadu
b) administrativní práce pro starostu, místostarostu(y), tajemníka městského úřadu, a další orgány Města Lomnice nad Popelkou
c) poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.
d) centrální evidence petic a stížností
e) agenda bezpečnosti práce a agenda požární ochrany
f) obsluha městského rozhlasu
g) evidence užívání zasedacích místností MěÚ
h) správa kancelářské a výpočetní techniky Města Lomnice nad Popelkou a zabezpečení její provozuschopnosti
i) zajištění údržby, aktualizací a rozvoje HW, programového a datového vybavení, evidence HW a SW, kontrola legality

B) Úsek přenesené působnosti státní správy :
a) agenda dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č.111/1994 Sb.

Pracovníci oddělení kanceláře starosty

Jméno pracovní zařazení míst.telefon mobil
Oddělení Kancelář starosty
Bedřich Matouš správce výpočetní techniky  15  481 629 041    
Město Lomnice nad Popelkou - podatelna: tel. 481 629 020, e-mail podatelna@mu-lomnice.cz

Oddělení kanceláře starosty spadá pod vedení města

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz