Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města
Městský úřad

Provozní doba pro veřejnost
Pondělí 	8,00 – 11,30 	12,30 - 17,00  hodin
Úterý 		8,00 – 11,30 	12,30 - 13,30  hodin
Středa 		8,00 – 11,30	12,30 - 17,00  hodin
Čtvrtek 	8,00 – 11,30 	12,30 - 13,30  hodin
Pátek 		8,00 – 11,30	12,30 - 13,30  hodin

ORGANIZAČNÍ ROZDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU LOMNICE NAD POPELKOU

ÚZEMNÍ VYMEZENÍ SPRÁVNÍHO OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU LOMNICE NAD POPELKOU PRO VÝKON JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI STÁTNÍ SPRÁVY

Touto přílohou organizačního řádu se popisuje územní vymezení správního obvodu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou pro výkon přenesené působnosti státní správy.

Přenesená působnost svěřená každé obci

1) Přenesená působnost státní správy je v základním rozsahu, stanoveném zvláštními zákony, svěřena každé obci. Správním obvodem je území dané obce, tj. Města Lomnice nad Popelkou.

2) Za jiné obce vykonává Městský úřad Lomnice nad Popelkou, popř.zvláštní orgány Města Lomnice nad Popelkou přenesenou působnost ve smyslu odst.1 na základě veřejnoprávních smluv. Jedná se o agendu přestupkové komise vedle Města Lomnice nad Popelkou pro obce Bělá, Bradlecká Lhota, Košťálov, Libštát, Nová Ves nad Popelkou, Stružinec, Syřenov a Veselá.

Přenesená působnost svěřená na základě zvláštního zákona

Přenesená působnost státní správy stanovená zvláštními zákony pro správní obvod Městského úřadu Lomnice nad Popelkou na základě zvláštních předpisů na úseku působnosti :

a) matriční agendy včetně rozhodování o užívání a změně jména a příjmení pro obce Bradlecká Lhota, Holenice, Lomnice nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou, Stružinec, Syřenov, Tatobity a Veselá.

b) obecného stavebního úřadu pro obce Bradlecká Lhota, Lomnice nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou, Stružinec, Syřenov a Veselá.

c) speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací pro obce Bradlecká Lhota, Lomnice nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou, Stružinec, Syřenov a Veselá.

Pověřený obecní úřad

1) Pověřený obecní úřad je obecní úřad, který na základě §64 zákona č.128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném zvláštními zákony.

2) Městský úřad Lomnice nad Popelkou je podle § 1 zákona č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, pověřeným obecním úřadem.

3) Městský úřad Lomnice nad Popelkou vykonává dle § 5 Vyhlášky MV ČR č.388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, činnost pověřeného obecního úřadu ve správním obvodu, vymezeném územím obcí Bělá, Bradlecká Lhota, Košťálov, Libštát, Lomnice nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou, Stružinec, Syřenov a Veselá.

>>> další informace

Vedení města

  • Starosta
  • Místostarosta
  • Tajemník

Oddělení starosty města

  • Sekretariát starosty
  • Správce IT sítě

Finanční a plánovací odbor

Odbor majetku a rozvoje města

Odbor vnitřní správy

Kontakty

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz