Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo Města

Zastupitelstvo města je složeno z členů zastupitelstva, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo, jehož funkční období končí (nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb). Podle ust.§ 68 odst.1 tohoto zákona může mít zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou 11 - 25 členů, pro volební období 2006-2010 byl stanoven počet 17 členů.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání mají členové Zastupitelstva města, rada města a výbory zastupitelstva města. Podrobnosti o jednání jsou stanoveny v jednacím řádu zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města volí a odvolává starostu, místostarostu a další členy rady města z řad svých členů. Zastupitelstvo města je zřizovatelem a zakladatelem příspěvkových organizací a organizačních složek a schvaluje jejich zřizovací listiny. Schvaluje územní plán města, schvaluje rozpočet města a jeho závěrečný účet, vydává obecně-závazné vyhlášky, rozhoduje o vyhlášení místního referenda, zřizuje a zrušuje výbory, volí jejich předsedy a další členy a odvolává je z funkce a stanoví výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města. Další pravomoci zastupitelstva města jsou stanoveny v ust.§ 84, 85 a 86 citovaného zákona.

Podle jednacího řádu zastupitelstva města je jednacím dnem většinou čtvrtek od 18:00 hodin. Uzávěrka programu je o 10 dní dříve. Na základě podnětu starosty města, místostarosty nebo jiných členů zastupitelstvo města připravují průběžně návrh programu a usnesení jednotlivé odbory městského úřadu, výbory zastupitelstva města a komise rady města.

Současné složení zastupitelstva

Plán zasedání Zastupitelstva města a Rady města

Program příštího zasedání Zastupitelstva města


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz